Hvor er jeg om snaue 6 måneder?

Jeg har spilt gitar! Spilling er ikke øving, sier ekspertene. Dessuten, for å si som fenriken i Kompani Lauritzen: “Det er ikke aktiviteten vask vi er ute etter, det er resultatet reint vi ønsker.” – Fenrik Aker. Som med så mye annet, så er det disiplinen som er problemet. Nylig hadde Victoria og jeg den aller første «ordentlige» øvingen sammen, på Øvingshotellet. Det er ikke bare-bare å øve på samkjøring av gitar og sang heller. Det forutsetter jo at jeg spiller gjennom sangen uten stopp, og uten å komme så…