Ja, jeg er sint!

Jeg skjønner godt at du blir sint, sier jeg ganske ofte. Og det gjør jeg. For sånn rasjonelt sett, så skjønner jeg at det å bli sint er en naturlig respons på en hel del hverdagslige små og store hendelser. Selv er jeg mest vant til å føle sinne i en empatisk form. Ting opprører meg, selv om de ikke har direkte med meg å gjøre. Jeg blir sinna på vegne av menneskeheten stadig vekk, men det er en annen følelse enn den jeg sitter med nå. Jeg blir også ofte…