Nå blir jeg student og jeg har en plan!

Jeg var på et jobbintervju. Intervjueren spurte meg: ”Hvorfor er du ikke fornøyd med deg selv?” I hodet mitt florerte ulike mer eller mindre provoserende motsvar, men heldigvis hørte jeg at jeg formulerte noe litt mer spiselig, nemlig at jeg er godt fornøyd med meg selv, og at jeg tror det er et grunnleggende behov hos alle mennesker å føle at vi er i bevegelse. Jeg fikk til svar at det var et godt svar. Det verste er at jeg mente det. Tross mine feil og mangler og selv om…