27. januar – Pimp min veranda

27. januar – Pimp min veranda

Hva kan vi si med sikkerhet? Cogito, ergo sum! René Descartes filosofiske grunnsetning er opplest og vedtatt som sann og gyldig. På norsk: Jeg tenker, altså er jeg. Jeg har døpt om denne grunnsetningen før i livet, blant annet da jeg hadde en sekretærstilling som medførte en uhorvelig mengde kopiering. Med hevet hode og megetsigende blikk gjentok jeg for meg selv: Jeg kopierer, altså er jeg. Det har gått opp for meg at jeg er noe av en prosjektfantast. Uten et prosjekt, intet tilfredsstillende liv. Altså; Project ergo sum! Jeg…