Å gi opp er ikke et alternativ

Hvorfor er det så viktig for deg å jobbe, spør jeg.

Jeg syns jeg ser et glimt av «Tuller du?», før han korrigerer meg med at det ikke bare er viktig. Det er livsviktig!

«For å kunne forsørge familien»
«For å bidra til samfunnet»
«For min egen selvfølelse og følelse av selvverd»

Og med fare for å høres litt enkel ut, spør jeg:
Hvorfor er du ikke i jobb, da?

Han svarer at han ikke vet. Det er selvfølgelig et tøft arbeidsmarked nå og han har vært ute av det i en periode grunnet sykdom. Han nærmer seg 50. Du kan høre hans engelske aksent når han snakker norsk. Ingen av oss vil tro at det har noe med hudfarge å gjøre. Kanskje han er for lite A4?

Tony står opp kl 05 hver morgen. Selv med innopererte plater i ryggen etter en arbeidsulykke har han i dag utmerket fysisk og psykisk helse. Han mediterer, trener og bygger på kompetanse gjennom nettkurs og sertifiseringer. Han tenker på å fullføre Master i Business og Organisasjonspsykologi, men mest av alt tenker han på hvordan han skal få en arbeidsgiver til å gi han en sjanse til å arbeide. 

Å være arbeidsledig over lengre tid gjør noe med deg, det vet jeg etter mange år i denne bransjen. At de som ønsker å jobbe, ikke får jobbe – det er ikke bra hverken for enkeltindividet eller samfunnet. 

Tony ønsker ikke å fortelle hvor mange jobber han har søkt. Men jeg kan fortelle deg at det er mange. 

Han gjør alt riktig. Søker på utlyste stillinger. Sender åpne søknader. Følger bedrifter på LinkedIn. Kommenterer og engasjerer seg. Jobber seg opp et nettverk. Tilbyr å arbeide gratis…

Skuffelsene er mange. Han holder fast på sitt mantra: «Anything and everything is possible».

Opp igjen kl 05 hver morgen. CV-er skal tilpasses de ulike aktuelle stillingene. Fremheve IT-kompetansen her og fremheve lederkompetansen der. Gjennomføre stillingsanalyser. Skrive søknader som skiller seg ut positivt. Prøve å få tak i nøkkelpersonene i attraktive bedrifter. Kontinuerlig pleie og utvide nettverket. Kontinuerlig bekymre seg for neste regning. Spørsmålet han skyver bort: «Hva hvis jeg ikke klarer å skaffe arbeid innen tiltaksperioden går over?» Kampen mot de irrasjonelle tankene om å være udugelig.  

En tidligere arbeidsgiver skriver blant annet i attesten: «…han tar mer ansvar enn forventet…. han er svært godt likt… ansatte som Tony er ikke lette å erstatte.» Tony har også selv startet opp, drevet og solgt egne selskaper i England. Han visualiserer seg tilbake i arbeid og kjenner gleden over å utvikle systemer, mennesker og oppnå gode resultater og økt lønnsomhet for bedriften. 

Jeg kunne nevnt at det ikke er bare-bare å være karriereveileder heller. Suksesshistoriene er mange. Men det er også frustrasjonene. Noen ganger drømmer jeg om å være eier av en stor bedrift med behov for variert kompetanse. Jeg hadde håndplukket så mange av de jeg har møtt på NAV-Tiltak gjennom tidene. Rart med det, når vi blir kjent med arbeidssøkere over tid får vi et bedre og mer helhetlig inntrykk enn det som er mulig å presentere gjennom CV, søknad og intervju. Vi lærer om styrker og svakheter og hvordan best utnytte potensialet og hvordan overkomme eventuelle hindringer og utviklingsbehov. 

Er det ikke det ledere gjør også, da? Jeg påstår at du viser deg selv som en bedre leder når du også tenker utenfor boksen ved rekruttering og bemanning. Når du klarer å lede mangfold, når du forstår verdien av å bli inkludert etter at mange andre har valgt deg bort. Når du utvikler medarbeidere som blir dine mest lojale og verdifulle bidragsytere, fordi du tok sjansen på dem. Og fordi du forstår at med den riktige kompetansen, innstillingen og motivasjonen i bunn, kan de nye systemene læres. Kompetansegap kan tettes, trivselen kan øke, sykefraværet kan gå ned. 

Men tilbake til Tony. Kanskje en video-CV vil gjøre susen, foreslår jeg. I mine 6 år som karriereveileder har jeg personlig kun hatt en annen deltaker modig nok til å prøve ut dette.

Det blir stille et øyeblikk. Så kommer spørsmålene. Tvilen melder seg. 

Jeg siterer Theodore Roosevelt:

«The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood; who strives valiantly… who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the works, if he fails, at least fails while daring greatly.«

 Vi gjør det, sier Tony. 

Og på ikke-eksisterende budsjett, men med en god dose pågangsmot, engasjerte både Tony og hans kone seg i manusskriving, filming, redigering og klipping. 

Og jeg håper så inderlig at det ender med triumf. 

Utover god publisitet, godt omdømme og eventuelt god karma, kan du rett og slett sikre deg en god medarbeider med kompetanse innen IT og ledelse og høye ambisjoner om å levere over forventning. Alt du trenger å gjøre er å invitere han til en uforpliktende prat. 

Gjør det, sier jeg!

Without further ado… Her er Tony Lynn.
PS! Han kan starte omgående 😉

Related posts

Leave a Comment