Ja, jeg er sint!

Ja, jeg er sint!

Jeg skjønner godt at du blir sint, sier jeg ganske ofte. Og det gjør jeg. For sånn rasjonelt sett, så skjønner jeg at det å bli sint er en naturlig respons på en hel del hverdagslige små og store hendelser. Selv er jeg mest vant til å føle sinne i en empatisk form. Ting opprører meg, selv om de ikke har direkte med meg å gjøre. Jeg blir sinna på vegne av menneskeheten stadig vekk, men det er en annen følelse enn den jeg sitter med nå. Jeg blir også ofte…